Wniosek o informację publiczną, mówię „sprawdzam”

Kilka razy na Sesjach Rady Gminy zwracałem uwagę na fakt, iż poważne zadania inwestycyjne w obecnej kadencji praktycznie omijają Orle

Wójt zapewniał mnie, że podział środków jest sprawiedliwy i każda miejscowość Gminy jest traktowana jednakowo

W takim razie mówię: „sprawdzam!”

5 października złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej aby przekonać się ostatecznie jakie kwoty otrzymały miejscowości Orle, Gowino, Kąpino i czy zostały potraktowane na równi.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego