Budżet na 2017 rok uchwalony

14 grudnia podczas XXV Sesji Rady Gminy Wejherowo przyjęliśmy jednogłośnie budżet Gminy Wejherowo na 2017 rok.

Zgodnie z szacunkami dochody mają wynieść 105 milionów zł, natomiast wydatki 114 milionów. Są to niebagatelne kwoty, przekładające się jednoznacznie na rozwój naszej Gminy.

Wśród zadań inwestycyjnych na przyszły rok, na które przeznaczono ponad 17 milionów złotych znalazły się następujące zadania:

 • Budowa odcinka chodnika ul.Wejhera w Orlu – 15 000 zł
 • Odwodnienie ul. Leśnej w Orlu – 20 000 zł
 • Rozbudowa ul. Długiej w Bolszewie i ul.Wejhera w Orlu – 33 000 zł
 • Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu – 500 000 zł
 • Kanalizacja sanitarna w Orlu – 100 000 zł

Zagłosowałem ZA przyjęciem budżetu, ponieważ moje wnioski budżetowe zostały w większości przyjęte, jednak mimo to czuje duży niedosyt, ponieważ w ostatnim czasie brak jest w Orlu znaczących inwestycji.

Radny Alojzy Formella powiedział, że teraz w końcu każda miejscowość jest traktowana na równi i nie trzeba się wykłócać o to by ugrać dla swojej inwestycji kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Na te słowa pokiwałem głową, bo z mojej perspektywy wygląda to jednak nieco inaczej.

Mam świeżo w pamięci ciągnącą się batalię o budowę fragmentu brakującego chodnika przy ul.Wejhera. Liczne pisma oraz rozmowy, a także walka na ostatnim zebraniu wiejskim świadczą jednak o tym, że w niektórych przypadkach nie wygląda to tak różowo.

Chcę z całą stanowczością stwierdzić, że mam olbrzymi szacunek dla naszego Wójta, Henryka Skwarło za to w jaki sposób zarządza finansami i rozwojem Gminy. Uważam, że jest on osobą skrupulatną, perfekcyjną i przede wszystkim dobrze analizującą sprawy finansowe, jednak są rzeczy, które ewidentnie traktuję jako „uwierający kamień w bucie” 

Jedną z tych rzeczy jest jednak niejasny podział środków, dla przykładu przytoczę tu zadania inwestycyjne dla mającego 1039 mieszkańców Kąpina (Orle – 1780 mieszkańców):

 • Budowa nowego systemu hydraulicznego SUW Kąpino – 150 000 zł
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Kąpinie – 300 000 zł
 • Świetlica wiejska w Kąpinie – 300 000 zł

750 000 zł to dużo, mając na uwadze, że w ostatnim czasie przeznaczono kilka milionów złotych (około 5 mln) na kanalizację Kąpina.

W Orlu inwestycje potraktuję jako wyrównane w stosunku do innych miejscowości, jeżeli rozpoczną się prace związane z budową nowej remizy OSP Orle. Remiza w Gościcinie jest już w tracie solidnej rozbudowy, podobnie remiza w Górze (860 mieszkańców) uzyskała znaczne dofinansowanie. Mało tego strażacy w Górze „dostali” w 2015 roku również nowy samochód o wartości 150 000 zł . Tytuł artykułu portalu nadmorski24.pl z 11 grudnia 2015 roku „Najpierw nowy wóz bojowy, teraz wyremontowana remiza” mówi sam za siebie  (Czytaj więcej na: http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/25936-najpierw-nowy-woz-bojowy-teraz-wyremontowana-remiza.html) Orle jak dotąd pozostaje zarówno bez nowego samochodu jak i bez nowej siedziby.

Reasumując, dotychczasowe działania władz Gminy Wejherowo należy ocenić:

NA PLUS, za:

 • analizę i strategiczne zarządzanie finansami
 • dynamiczny rozwój kanalizacji sanitarnej
 • bardzo dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej
 • przeznaczanie znacznych środków finansowych na inwestycje czyli rozwój

NA MINUS za:

 • częściowe wygaszenie kontaktu z mieszkańcami poprzez m.in. zablokowanie umieszczania komentarzy na oficjalnej stronie Gminy, oraz zamknięcie gminnego forum dyskusyjnego
 • brak jasności w kryteriach wyboru inwestycji do realizacji
 • niedostateczne działania wspomagające społeczeństwo obywatelskie i zaangażowanie mieszkańców (brak zgody na umieszczenie projektów Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości w internecie oraz brak spotkań na ten temat na terenie Sołectwa, którego projekt dotyczy / nie przyjęcie wniosku dotyczącego wprowadzenia imiennego głosowania radnych, tak aby można było zweryfikować jak głosują / brak zgody na opublikowanie danych kontaktowych do Radnych wraz z podaniem rejonu ich działania)

Jednym słowem starając się patrzeć obiektywnie na działania włodarzy Gminy, należy stwierdzić, że Gmina działa świetnie pod względem realizacji „twardych” inwestycji, które ustala i realizuje niejako „na szczycie”,  natomiast znacznie gorzej z kwestią kompetencji określanych jako miękkie czyli kontaktem (dialogiem) z mieszkańcami oraz szeroko rozumianymi konsultacjami. 

 

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego