kpbs08122015

Kampania „Biała wstążka” 2015

W tym roku zostałem zaproszony do wzięcia udziału w kampanii BIAŁA WSTĄŻKA, czyli kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet. Traktuję to jako szczególne wyróżnienie i jednocześnie dużą odpowiedzialność.

25 listopada- 10 grudnia KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”. Mężczyźni mówią „NIE” przemocy wobec kobiet.


Kampanie „Biała wstążka” obchodzimy w dniach międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka)

plakatbialawstazka30112015kk

W kampanię włączyli się m.in. ks.Jan Kaczkowski z puckiego hospicjum, Henryk Skwarło – wójt gminy wejherowo, Krzysztof Sapieha – kierownik referatu oświaty i spraw społecznych, Krzysztof Grzenia – dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego