gmina wejherowo

XIV Sesja Rady Gminy Wejherowo – 25 listopada

Wczoraj odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Wejherowo, której program dostępny jest w poprzednim poście. Poniżej prezentuję wybrane uchwały i głosowania.

1. Zaprezentowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie

Mieszkańców Orla powinna zainteresować informacja przedstawiona na sesji, o stanie realizacji zadań oświatowych gmin w roku szkolnym 2014/2015.

Z informacji zawartych w raporcie wynika, że uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu oraz Bolszewie uzyskali najwyższy wynik w sprawdzianie VI klasistów (68% w części I – matematyka i j.polski).

Ponadto szkoła w Orlu okazała się bezkonkurencyjna w wynikach części II (język angielski), w której uzyskała aż 81%, był to najwyższy wynik w Gminie, wykraczający ponad średnią krajową wynoszącą 78%.

Wielkie gratulacje dla grona pedagogicznego oraz Dyrektora szkoły, p.Krzysztofa Grzeni.

2. Uchwalono roczny program współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi.

W czasie debaty nad uchwały zwróciłem uwagę, że konsultacje były bardzo krótkie (zaledwie 3 dni), a informacja o ich rozpoczęciu niewystarczająca (pojawiła się jedynie na stronie gminy wejherowo), dlatego wnioskowałem o dłuższe konsultacje w przyszłym roku oraz o przesłanie informacji również do lokalnych portali i partnerów. Podczas głosowania wstrzymałem się od głosu, a pozostali radni zagłosowali ZA przyjęciem uchwały (20 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw).

3. Uchwalono miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Góra-Paradyż oraz Reszki.

Podczas debaty zwróciłem uwagę, że do obu planów nie było żadnych uwag mieszkańców. Wyraziłem przekonanie, że nie wszyscy mieszkańcy mają świadomość ważności tego dokumentu, który może dotykać ich bezpośrednio (poprzez regulacje ich działek, wytyczanie dróg itp.) Dlatego poprosiłem zebranych radnych i sołtysów, o szczególne promowanie konsultacji wśród mieszkańców.

Niektórzy radni zdecydowanie wyrazili sprzeciw, uznając że komu zależy ten się dowie. Nie podzielam sposobu takiego myślenia. W Orlu zachęcałem wielu mieszkańców do zapoznania się z planem zarówno bezpośrednio jak też przez stronę orlekaszuby.pl. W sumie wpłynęło prawie 30 wniosków mieszkańców, z tego powodu (po naniesieniu poprawek) plan jest wyłożony do wglądu po raz drugi do 27.11.2015. Uważam, że to właśnie samorządowcy powinni szczególnie informować mieszkańców, w przypadku spraw mających duże znaczenie dla prywatnych posesji itp.

Podczas głosowania podobnie jak wszyscy pozostali radni głosowałem ZA przyjęciem uchwały (21 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw)

4. Odrzucono uchwałę o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino.

Podczas debaty, poinformowano że wpłynął protest mieszkańców gościcina (70 osób) w tej sprawie. Obie komisje Rady Gminy Wejherowo opiniowały sprzeciw wobec tej uchwały. Zaznaczając m.in. wartość terenów leśnych, które miałyby zostać przeznaczone na budownictwo.

Podczas głosowania wstrzymałem się do głosu. Uchwałę odrzucono większością głosów.

(3 głosy za, 4 wstrzymujące się, 13 przeciw)

5. Wprowadzono opłatę od posiadania psów.

Jak podano w uzasadnieniu uchwały corocznie rosną koszty ochrony mieszkańców przez bezdomnymi zwierzętami, przede wszystkim psami (m.in. koszty ich wyłapywania). Rosną też wymagania ustawowe dotyczące standardów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Opłata ma być pobierana w wysokości 48 zł rocznie i jest najniższa ze stosowanych w innych gminach naszego powiatu. W związku z tym głosowałem za przyjęciem uchwały.

(19 głosów za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciw)

6. Przyjęto Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo.

Podczas debaty zaznaczyłem, że w Gminie Wejherowo (podobnie jak w strefie pomorskiej) przekroczona jest norma rakotwórczego benzo(a)pirenu. Jak wynika z raportu, związane jest to głównie z używaniem pieców węglowych, które często są w złym stanie technicznym i dodatkowo spala się w nich niskiej jakości węgiel.

W planie proponuje się zatem przeznaczenie znacznych środków na dopłaty dla mieszkańców z budżetu do wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne (gaz, biogaz).

Jednym z punktów planu jest powołanie koordynatora do realizowania i monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (na etat lub ½ etatu), w związku z tym zadałem pytanie czy taka osoba została już powołana. Uzyskałem odpowiedź, że na chwilę obecną nie. Zatrudnienie tej osoby i realizacja planu będzie możliwa po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych m.in. z programów unijnych.

Uważam, że realizacja planu jest bardzo ważna. O problemie mówi się w Gminie niewiele. Gmina Wejherowo słynąca z licznych terenów leśnych wydaje się miejscem, w którym dominuje przyroda i czyste powietrze. Jednak jak wynika z raportu, niestety tak nie jest. Głosowałem Za przyjęciem planu.

(20 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw).

normypowietrze11112015

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego