Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Spotkanie komisji oświaty i spraw społecznych

9 października odbyło się spotkanie naszej Komisji (Romuald Głuszko, Janusz Daniszewski, Artur Czaja) w związku ze skargą mieszkanki Gowina na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokładnie przeanalizowaliśmy udostępnione nam materiały, w tym m.in.dokumentację GOPSu oraz dokumentację medyczną. Spotkaliśmy się również dyrekcją GOPS, Panią Dyrektor Ewą Zarębińską-Szczodrą oraz jej zastępcą Panem Zenonem Lidzbarskim.

Żeby mieć pełny obraz sytuacji udałem się na bezpośrednie spotkanie z wnoszącą skargę mieszkanką, w którym towarzyszyli mi pracownicy opieki społecznej.

 

 

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego