drogi25072015

Spotkanie z zastępcą Wójta dot.Orla

W piątek 10 lipca spotkałem się w Urzędzie Gminy z Maciejem Milewskim (zastępcą Wójta), aby porozmawiać o drogach, inwestycjach oraz aktualnych potrzebach mieszkańców Orla.

Spotkanie trwało ponad godzinę i poruszyliśmy kilkanaście spraw wśród, których do najważniejszych należały:

 1.  Odwodnienie fragmentu ul.Leśnej, notorycznie zalewanego w czasie opadów.
 2.  Uzupełnienie oświetlenia w pobliżu skrzyżowania ul.Konopnickiej i Wejhera
 3.  Podniesienie prędkości na ul.Zamostnej z 30 do 50 km/h, dopiero wówczas zasadne jest kierowanie tam patroli policji
 4. Spowolnienie ruchu na ul.Szkolnej, między boiskiem i szkołą
 5. Postępy planów kanalizacji w Orlu
 6. Realizacja chodnika łączącego Orle z Bolszewem
 7.  Chodnik między ul.Miłą i Ceynowy
 8. Plany budowy nowe remizy OSP wraz z zabezpieczeniem miejsca na przyszłą Świetlicę Wiejską i spotkania mieszkańców

Wstępne ustalenia dotyczące powyższych spraw są następujące:

 1.  Wspólnie z mieszkańcami okolicznych posesji i władzami Gminy szukamy ostatecznego rozwiązania tego problemu.. spotkania na ten temat trwają
 2.  Temat zostanie poruszony na najbliższym spotkaniu z przedstawicielami firmy ENERGA
 3.  Projekt został przesłany do uzgodnień ze Starostwem, oczekujemy na decyzję
 4.  Wstępne założenie polega na montażu 2 progów zwalniających (wysp) na wysokości posesji Państwa Józefowicz
 5. Pierwszy krok do wykonania planów kanalizacji przez PEWiK to ustalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania – mówiąc po polsku.. najpierw Gmina musi ustalić co można budować na konkretnych działkach (np. domy jednorodzinne, wielorodzinne itd) aby następnie PEWIK mógł na tej podstawie opracować plan kanalizacji, czyli gdzie i jakie rury trzeba położyć. KONSULTACJE planu z mieszkańcami przewidziane są na przełomie sierpnia/września.
 6. Projekt jest na ukończeniu.. sprawa się przeciąga ponieważ chodnik częściowo wkracza w tereny Lasów Państwowych, a to zawsze komplikuje wszelkie działania. Kolejny krok polega na dopasowaniu dofinansowania z UE dla realizacji tego projektu. Nowa perspektywa finansowa dopiero rusza i trzeba poczekać na uruchomienie konkretnych programów dofinansowania.
 7. Ma zostać wykonany jeszcze w tym roku.
 8. Powstała koncepcja nowej 2 poziomowej remizy wraz z salą na piętrze. Po drobnych zmianach została zaakceptowana przez Wójta i Strażaków z OSP Orle. Obecnie trwa opracowanie szczegółowego projektu.

Wnioskowałem o to, aby nowy budynek został wykorzystany również do celów świetlicy wiejskiej, gdzie można by urządzać zajęcia dla dzieci oraz inne inicjatywy dla mieszkańców. Wstępnie zostałem poinformowany, że będzie istniała możliwość organizacji tam zajęć dla grup liczących do 50 osób. Trzymam za słowo.. i będę to jeszcze sprawdzał, ponieważ uważam, że w naszym wspólnym interesie jest to aby nowy budynek spełniał jednocześnie 2 funkcje. Dzięki temu będzie wykorzystany w 100% i nie będzie potrzeby budowy osobnej Świetlicy, co z pewnością nie byłoby zadaniem łatwym i tanim.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego