Poprawa bezpieczeństwa na ul.Szkolnej

W moim programie wyborczym, zawarłem punkt „Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w okolicach Szkoły Podstawowej oraz Boiska”, w związku z tym wystąpiłem z wnioskiem do Wójta Gminy Wejherowo o montaż 2 progów zwalniających na odcinku ul.Szkolnej pomiędzy szkołą, a boiskiem.

Jest to jeden z najszybszych sposobów na ograniczenie prędkości pojazdów w tym miejscu.

progi_szkolna_2015

W odpowiedzi otrzymałem poniższe pismo:

odp_szkolna_2015

Temat spowolnienia ruchu na ul.Szkolnej jest ważny i pilny, dlatego będę podejmował dalsze działania aby poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku drogi była jedną z priorytetowych inwestycji gminnych.

 

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego